Haku zousu the white fox monk
Haku zousu the white fox monk
Haku zousu the white fox monk
Haku zousu the white fox monk
Haku zousu the white fox monk
Haku zousu the white fox monk

Haku zousu the white fox monk

Regular price
$20.00
Sale price
$20.00
Unit price
per 

Item : haku zousu the white fox monk yokai 

description : 1 PVC figure

production : yanoman

year : 2008

size : approx. 2 inch

availability : only 1